סולר לתחבורה 10 חל"מ

סולר לתחבורה 10 חל"מ


החברה מספקת סולר לתחבורה לתדלוק ציי רכב, הן בתחנות הדלק של חברת "יעד" והן בתחנות הדלק של חברת "סונול".
התדלוק בתחנות "יעד" ו- "סונול" נעשה באמצעות דלקן אוניברסלי, וגם באמצעות כרטיסים מגנטיים.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לנציג החברה.