סולר לגנרטורים

סולר לגנרטורים


החברה מספקת סולר מיוחד לצורך תדלוק גנרטורים באתרי עבודה ולמפעלים.
סולר זה מיועד אך ורק לגנרטורים, ולא ניתן לקבל בגינו החזר בלו על סולר.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לנציג החברה.