נפט לחימום בתים

נפט לחימום בתים


החברה מספקת נפט מיוחד לחימום בתים ולמערכות הסקה מרכזיות.
נפט זה הוא מוצר ייחודי שמשמש אך ורק לצורך הפעלת מערכות לחימום בתים,
בתי אבות, בתי מלון וכד'.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לנציג החברה.