בנזין נטול עופרת - סופר 98

בנזין נטול עופרת - סופר 98


החברה מספקת בנזין 95 ובנזין 98 לציי רכב, הן בתחנות הדלק של חברת "יעד" והן בתחנות הדלק של חברת "סונול". התדלוק בתחנות "יעד" ו- "סונול" נעשה באמצעות דלקן אוניברסלי, וגם באמצעות כרטיסים מגנטיים.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לנציג החברה.