אחריות תאגידית

אחריות תאגידית

אחריות תאגידית

אנו, בחברה "גולד" אנרגיה מאמינים כי כל גוף עסקי פועל, מטבע הדברים, בתוך הקהילה, ויחד עם הקהילה הוא מחויב להקצות חלק מרווחיו ומשאביו העסקיים לצורך קידום הקהילה והשמירה על ערכי החברה והמוסר האנושי, וכן לפעול לשיפור תנאי החיים בתוך הקהילה.

"גולד" אנרגיה, כחברת מובילה בתחומה, דוגלת בתפיסה האומרת כי חברה נמדדת גם על סמך האחריות שהיא מגלה כלפי הקהילה, ועל כן החברה רואה את עצמה כמי שמחויבת לציבור ופועלת למענו בכמה מישורים מקבילים:

  • נגישות
  • שמירה על איכות הסביבה והבטיחות
  • מעורבות חברתית
  • הקוד האתי
  • שביעות רצון של צוות העובדים .
  • מוניטין ותדמית הארגון .

נגישות

בישראל חיים למעלה מ-500,000 בני אדם בעלי מוגבלויות, הזקוקים להתאמות נגישות בכדי שיוכלו להשתלב באופן שווה בחברה. אנו פועלים באופן מתמיד להנגיש את התחנות ומתחמי התדלוק שלהם לבעלי מוגבלות.

שמירה על איכות הסביבה

העיסוק בתחום הנפט ומוצריו כרוך בסיכון לפגיעה בגוף ובנפש, ולמפגעים סביבתיים לאיכות האוויר, לאיכות הקרקע ולאיכות מי התהום, שהם משאב חיוני במדינת ישראל. לפיכך, מחויבת "גולד" אנרגיה להתמודדות יומיומית, הן בתחום הבטיחות והן בתחום איכות הסביבה.

מעורבות חברתית

"גולד" אנרגיה מחויבת לאחריות חברתית וסביבתית, המבטאת את פעילות הארגון להשאת רווחים בדרך אחראית. "גולד" אנרגיה פועלת הן מתוך דאגה לקהילה הרחבה שבתוכה היא פועלת, והן מתוך אחריות סביבתית המבקשת לצמצם את נזקי הסביבה.

הקוד האתי

כחברה מובילה בתחומה, המחויבת לאחריות חברתית וסביבתית בכל אחד מתחומי פעילותה, ניסחנו בחברת "גולד" אנרגיה קוד אתי, המנחה ומתווה את פעילות החברה ואת עובדיה. הקוד האתי מבטא אמות מידה וכללי התנהגות המשקפים את החזון והערכים שעליהם מושתתת "גולד" אנרגיה, ובונה את הבסיס לניהול כל עסקינו, מתוך שמירה על עקרונות החוק, המוסר והאתיקה העסקית.

הכשרת עובדים , חדשנות ולמידה

"גולד" אנרגיה דוגלת תמיד בגישה של שיחות משוב עם כלל עובדי החברה, כולל שיחות אמצע ומעקב אחר ביצוע היעדים, עם כלל העובדים. היבט נוסף הוא קידום תקשורת פנים ארגונית, וקידום עסקים באמצעות שיתוף בידע ועבודה בקהילה.
החברה מאפשרת לעובדים ולמנהלים להתעדכן, לשתף במידע, לעבוד בצוותים מקצועיים ולקדם פרויקטים במהירות ובקלות. דפוס העבודה עם ההנהלה והעובדים מאופיין בדיאלוג מתמיד, עדכון, משוב, התייעצות ושותפות בכל המהלכים המרכזיים ובתהליכים בחיי היומיום.
תהליכי ניוד ומעבר תפקיד - הכוללים הכנה, תמיכה וייעוץ אישי, עד לסיום תהליך האיוש וקליטה המלאה בתפקיד החדש, באמצעות קשר שוטף.

מוניטין ותדמית הארגון

למוניטין של כל גוף, על אחת כמה וכמה למוניטין של ארגון כמעסיק, יש ערך כלכלי חשוב.
תדמיתה של החברה כמעסיק, וחוות הדעת שנרשמות ברשתות החברתיות על ידי עובדי החברה ולקוחותיה, בהווה, בעבר או בעתיד, הן המוניטין של החברה, הן כמעסיק, הן כספק סחורה והן כנותן שירותים לציבור.
החברה דואגת תמיד למצב את עצמה כמעסיק שנותן עדיפות מבחינת המועמדים הפוטנציאלים, שהם המועמדים האיכותיים ביותר.
החברה דואגת לכך כחלק מהמיתוג העסקי שלה כמעסיק חיובי וחזק, מה שמאפשראת היכולת לגייס עובדים בקלות יחסית, ומועמדים טובים, גם אם השכר וההטבות
שהיא מציעה להם נמוכים מההצעות שהם מקבלים מחברות מתחרות. החברה דואגת לכך, שכל מחלקות החברה יירתמו לבנייתו של המוניטין החיובי והתדמית הטובה של החברה.
מיתוג החברה כמעסיק חיובי הוא אמנם לחם חוקה של מחלקת משאבי האנוש, אבל הוא כבר לא באחריותה הבלעדית. מחלקות השיווק, התקשורת, המנהלה ומחלקות נוספות תורמות רבות למיתוג מעסיק מצליח.